Lösryckta bilder II

(Tanken var väl inte att de lösryckta bilderna skulle komma riktigt såhär sporadiskt… Men den här gången blev det så – och följdaktligen är bilderna måhända något mer lösryckta än någonsin förr… Så kan det gå!)